• Verhaal

Yolanda + de bieb

Deel dit verhaal

Een laagdrempelige plek voor werkzoekenden

“De bibliotheek, die betekent alles voor mij”, vertelt Ria. “Ik werk er al 45 jaar en heb de overgang van de klassieke uitleenbibliotheek, die we in de jaren zeventig waren, naar de meer maatschappelijke en educatieve bibliotheek meegemaakt. Toen het internet opkwam en de bibliotheek niet langer de enige manier was om aan informatie te komen, moesten we kritisch naar onze organisatie kijken en ons bestaansrecht bewijzen.” Een omwenteling volgde.

“Met name de laatste jaren zoeken we daarin ook graag de samenwerking op.”

Zo ook met het UWV, waar ze merkten dat de drempel vanuit de Ommelanden, en met name vanuit Oost-Groningen, naar hun vestiging in stad hoog was. Het UWV onderzocht de reden en ontdekte dat de reisafstand het grootste struikelblok was. “Mensen waren gewend in de buurt aan het werk te zijn en de lange reis en de – pas achteraf gecompenseerde – kosten daarvan waren voor veel mensen lastig en eng. Veel werkzoekenden voelden zich verloren in de grote stad en gaven aan wel voor de dienstverlening open te staan als ze er dichterbij gebruik van konden maken”, vertelt Yolanda Nolden, die trainingen aan werkzoekenden geeft bij het UWV. En dus ging ze op zoek naar een locatie in de provincie. Het was puur toeval dat Ria precies op dat moment contact zocht: “Ik was aan het kijken hoe ik werkzoekenden hier zou kunnen ondersteunen en dacht: ik zoek contact met het UWV.”

“Onze vragen kwamen bij elkaar. De bibliotheek zocht een aanspreekpunt, wij een vestiging.”

vertelt Yolanda. Meteen vroeg ze zich af of de locatie geschikt zou zijn om trainingen te geven: “Dus dat probeerden we uit.” Ze kreeg de sleutels van de bibliotheek in handen. “We begonnen de training om negen uur ‘s ochtends, nog voor de bibliotheek open was. En eerlijk is eerlijk: ik vond het heerlijk. Het is een laagdrempelige plek en mensen voelen zich vrij. Een bibliotheek geeft toch een heel ander gevoel dan een stads kantoorgebouw.” De deelnemers waren blij, de trainingen een succes en dus was de pilot geslaagd. “Toen zijn we gaan kijken hoe we daarop konden voortborduren”, zegt Ria.

Al snel vond het tweetal een nieuw project.

Yolanda: “Ria was verantwoordelijk voor het inrichten van de Walk & Talk – een speciaal programma voor werkzoekenden in de bibliotheek – en plots ontstond het idee om de training die ik geef, daarin te vlechten en het ook voor andere werkzoekenden open te stellen.” Ria: “Door de groep in een soort woonkamer-setting te verwelkomen, voelen ze zich vrijer, durven ze meer te delen en smeden ze echt een band.” Maar dat geldt niet alleen voor de deelnemers. Ook Yolanda en Ria werden twee handen op één buik. Yolanda: “Wat ik het mooist vind aan onze samenwerking is dat iemand ontmoet heb die hetzelfde doel heeft en net zo bevlogen is. Die met mij buiten de kaders durft te denken en de burger voorop stelt. Daar haal ik zoveel energie uit. Die persoonlijke klik door de gedeelde drive, dat was onze toverformule.”

“Ik moet bekennen: ik wist niet dat de bibliotheek zo in de maatschappij staat en dat hun dienstverlening zo breed is.”

“Ik ontdekte dat de bibliotheek een heleboel mooie dingen heeft en zie het nu als een toegankelijke inspiratie- en informatiebron; er is zoveel te doen.” Yolanda noemt de samenwerking een win-win-winsituatie: “Voor mij, voor Ria en voor de werkzoekenden. De toegankelijke plek, maar ook de computers en de extra dienstverlening zoals hulp bij lezen, schrijven of digivaardig worden, zijn echt een meerwaarde. Ria knikt: “Soms zeggen mensen tegen mij: ‘De bibliotheek, dat zijn toch kasten vol boeken?’ Maar het is tegenwoordig zoveel meer.” En nu? “Voor het coronavirus in Nederland kwam, waren we zo goed bezig en hadden we zulke grootse dromen”, laat Yolanda weten. “Maar ook nu zitten we niet stil: achter de schermen zijn we druk bezig om deze mooie samenwerking een vervolg te geven, want we hebben nog ideeën genoeg!”

Wat ga jij doen met de sleutel van de bibliotheek?

Open de deuren van onze fysieke en digitale ruimtes om samen invulling te geven aan ontmoeten, leren en ontdekken.

Pak jouw sleutel