• 15-03-2021

Subsidie voor Digitale Academie Noord-Nederland

Deel dit nieuws

Het Nationaal Programma Groningen heeft het project Digitale Academie Noord-Nederland gehonoreerd

De provincie en gemeente Groningen zien het belang van digitalisering en willen met behulp van de Digitale Academie de inwoners van Groningen digitaal vaardiger maken. Het project is een van de zeven projecten van het programma Werken aan Ontwikkeling van de Provincie Groningen en het Platform Regionale Arbeidsmarkt. De Digitale Academie gaat een bijdrage leveren aan de doelstelling van de Digital Literacy Coalition om Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland te maken. De Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort, Rijksuniversiteit Groningen en Biblionet Groningen zien het belang van digitalisering en werken in de Digitale Academie samen aan het realiseren van deze maatschappelijke ambities. Het opleidingsaanbod op het gebied van digitale vaardigheden is momenteel erg gefragmenteerd en is voor verschillende doelgroepen lastig te vinden. IT en digitalisering vervullen in veel sectoren een steeds belangrijkere rol. Daarom is de behoefte ontstaan aan een opleidingsaanbod voor burgers, werkenden en werkzoekenden die vanuit verschillende sectoren en op verschillende niveaus hun digitale vaardigheden kunnen bijspijkeren. De goedkeuring door het bestuur van het Nationaal Programma Groningen, een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten, maakt het mogelijk om bestaande opleidingen op het gebied van digitale vaardigheden en het aanbod van bibliotheken in de regio samen te brengen.

De Digitale Academie wordt een online platform met alle digitaliseringsopleidingen in Noord-Nederland

Daarnaast kunnen deze opleidingen laagdrempelig worden gevonden en gevolgd. Het platform is voor inwoners van de provincie en stad Groningen zodat zij zich een leven lang digitaal kunnen blijven ontwikkelen. Iedereen, ongeacht voorkennis of opleidingsniveau, kan via het platform een passende opleiding digitale vaardigheden vinden. Robin van den Berg van de Hanzehogeschool Groningen, initiatiefnemer van Digitale Academie Noord-Nederland, benadrukt het belang van digitalisering: “Digitale geletterdheid wordt voor iedereen een erg belangrijke vaardigheid. Met behulp van de Digitale Academie gaan wij er samen met onze partners voor zorgen dat iedereen mee kan in de digitale revolutie en willen we voorkomen dat er een tweedeling ontstaat in de maatschappij op digitaal gebied. Door samen te werken met de bibliotheken in de regio kunnen we het aanbod naar de inwoners brengen en ook de (digitaal) laaggeletterde doelgroep bereiken. De steun van het Nationaal Programma Groningen maakt het mogelijk om alle doelgroepen te bereiken en bewustwording te creëren.”

Het streven is om de digitale kennis van de inwoners van Stad en provincie Groningen te vergroten.

Dat wordt mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met verschillende lokale betrokken organisaties en door de inwoners van Groningen (en op termijn Noord-Nederland) via campagnes bewust te maken van het nut en de noodzaak van digitalisering.

Wat ga jij doen met de sleutel van de bibliotheek?

Open de deuren van onze fysieke en digitale ruimtes om samen invulling te geven aan ontmoeten, leren en ontdekken.

Pak jouw sleutel